kamerka

Jakie czujniki zainstalowć

System alarmowy jest montowany w celu poprawy bezpieczeństwa zarówno jego użytkowników, jak i posiadanego przez nich majątku. Nic więc dziwnego, że instalacja alarmowa musi być wykonana w sposób profesjonalny, bo tu nie ma miejsca nawet na najmniejszy błąd. Obecnie na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, które pozwalają na kompleksowe zabezpieczenia każdego obiektu. Jednak, aby one funkcjonowały w sposób niezawodny to konieczna jest właściwa instalacja i konfiguracja systemu alarmowego. Najczęstszymi błędami popełnianymi przy wykonywaniu takiej instalacji są:
1. Powierzenie jej wykonania osobie nie posiadającej stosownej wiedzy
Aby wyeliminować czynnik ludzki jak źródło błędów to każda „alarmówka” musi być zaprojektowana i wykonana przez specjalistów. Dotyczy to także późniejszej konserwacji systemu alarmowego.

2. Prawidłowa eksploatacja
Tylko właściwe użytkowanie zgodne z instrukcją zapewni jej długi żywot. Jakiekolwiek naprawy, przeróbki powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych instalatorów.

3. Brak awaryjnego zasilania
Urządzenia alarmowe oprócz zasilania z instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku musi posiadać rezerwowe zasilanie w postaci odpowiednio dobranego akumulatora.

4. Szukanie „oszczędności”
Przykładem jest rezygnacja z niektórych elementów systemu alarmowego. Montuje się np. tylko jeden sygnalizator, zamiast dwóch (zewnętrznego i wewnętrznego), podłącza rozładowany akumulator co może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. W systemie bezprzewodowym należy pamiętać o regularnej wymianie baterii w czujkach. Skrajnym przypadkiem jest rezygnacja z jakiejś czujki co doprowadza do „dziur” w systemie alarmowym.

5. Dobranie czujek o tej samej częstotliwości
Jeśli w jednym pomieszczeniu zostaną zainstalowane dwie czujki o tej samej częstotliwości to mogą się wzajemnie zakłócać.

6. Nieodpowiednie podłączenie linii telefonicznej przewodowej, lub karty GSM - bezprzewodowo
Centrala alarmowa może współpracować z powidamianiem GSM, lub analogowymi łączami abonenckimi. Błędne skonfigurowanie modułu powiadamiania może skutkować brakiem informacji o alarmiw, lub niedomaganiach systemu.

7. Nieprawidłowe działanie systemu alarmowego
Każdy system alarmowy przynajmniej raz na tydzień należy poddawać testom.

......................

GENEVO PRIMA BEZPRZEWODOWY SYSTEM ALARMOWY SSWiN. Alarmowe systemy nowej generacji.